TUFS Language Modules

A
May sasabihin sana ako sa iyo.
君に話したいことがあるんだけど。
B
Ano iyon?
何なの?
A
Kinapos ako ngayong linggong ito, kaya puwede bang mangutang sa iyo?
今週お金が足りないので君から借りられる?
B
Magkano ang kailangan mo?
いくら必要なの?
A
Mga tatlong daang piso lang sana.
およそ300ペソほど。
B
O sige, pero puwede bang ibalik mo ito sa katapusan ng buwan?
分かったわ。でも今月末に返してもらえる?
Magbabayad ako ng upa sa boarding house ko, eh.
下宿先に家賃を払います。
A
Walang problema.
問題ないよ。
Siguro mababayaran na kita sa isang linggo.
たぶん来週払えるよ。

Place: 道路

Situation: デニスはお金がなくなり300ペソ借して欲しいとルースにお願いする。