TUFS Language Modules

A
Napakalaki pala ng putok ng Pinatubo!
ピナツボの噴火はとても大きかったわね。
B
Oo. Ito ang pinakamalaking putok ng bulkan noong twentieth century.
うん。20世紀で最も大きな噴火だったんだよ。
Maraming nawalan ng bahay at lupa.
多くの人が家と土地を失ったんだ。
A
Mas malaki ba ito kaysa sa putok ng Mayon Volcano noon?
これは以前のマヨン火山の噴火よりも大きいの?
B
Siyempre. Umabot sa Maynila ang abo.
もちろん。灰はマニラまで到達したんだ。
A
Nakakatakot pala sa Pilipinas!
フィリピンは怖いわね。
B
Mas nakakatakot sa Hapon kaysa sa Pilipinas dahil maraming lindol.
日本のほうがフィリピンよりもずっと怖いよ、たくさん地震があるからね。

Place: 学校

Situation: 1991年におきたビナトゥボ山の噴火について美帆がランドに尋ねる(20世紀最大の噴火といわれている)