TUFS Language Modules

A
May bagyo yata.
台風みたいだな。
Ang lakas ng ulan!
雨が強いなぁ!
B
Siguradong babaha na naman sa labas.
外はまた洪水になるわ。
A
Oo nga. Pag may baha, huwag tayong lumabas.
そうだね。洪水のときは外に出るのはやめよう。
B
Oo, delikado, kasi baka tayo mahulog sa manhole.
そうね、危険だわ。わたしたちマンホールに落ちるかもしれないから。
A
Marumi rin ang tubig kaya baka tayo magkasakit.
水も汚いので病気になるかもしれない。
B
Sana umaraw naman bukas.
明日晴れるといいのに。
A
Sana nga. Kung aaraw bukas, puwede tayong dumalaw sa lola.
だといいね。明日晴れたら、おばあちゃんを訪ねることができる。

Place: 家、部屋

Situation: 台風が来ているため家の中にいる兄弟の会話。首都圏ではすぐ洪水になるところが多い。