TUFS Language Modules

A
Aba, si Francis iyon! Francis!
あらー、フランシスだわ!フランシス!
B
Lorna, kumusta ka?
ロルナ、元気かい?
Matagal na tayong hindi nagkita, ah!
長いこと会わなかったな。
A
Bakit ka narito sa kasal ng pinsan ko?
わたしのいとこの結婚式になぜあなたがいるの?
B
Inimbita ako ng pinsan mo.
君のいとこに招待されたんだ。
Isa pa, alam kong darating ka.
それに加えて君が来るのがわかっていたから。
A
Huwag mo nga akong bolahin.
私にお世辞を言わないで。
B
Talaga, nami-miss na kita.
本当だよ。君がいなくて寂しかった。

Place: レストラン

Situation: 以前付き合っていたことのあるロルナとフランシスがロルナのいとこの結婚式で再会する。