TUFS Language Modules

A
Mayroon ka bang kapatid, Margie?
マージ、きょうだいがいるかい?
B
Mayroon akong isang kapatid na lalaki.
男のきょうだいが1人いるわ。
A
Naku, dalawa lang kayo?
え、君たち2人だけ?
B
Oo.
ええ。
Bakit, ilan kayo?
あなたたち何人?
A
Sampu kami.
僕たち10人。
B
Ano, sampu?
何ですって、10人?
Ilan ang lalaki at ilan ang babae?
男は何人で女は何人?
A
Anim ang lalaki at apat ang babae.
男は6人で女は4人。
Siyanga pala, Margie, ilang taon ka na?
ところでマージ、君何歳?
B
Sikreto iyan.
それは秘密。

Place: 道路

Situation: 知り合いになってデートしたエディとマージがお互いの家族(きょうだい)について語り合う。