TUFS Language Modules

A
Hi Carol, kumusta ang bakasyon mo?
やあキャロル、休みはどうだった?
B
Masaya siyempre.
もちろん楽しかったわ。
Teka, anong oras na ngayon?
ちょっと、今何時?
A
Alas nuwebe kinse.
9時15分だよ。
Bakit, may klase ka ba?
どうして、授業があるの?
B
Oo, may klase akong histori nang alas diyes.
ええ、歴史の授業が10時にあるの。
A
May klase rin ako kaninang alas siyete, pero P.E. lang.
僕はさっき7時に授業があったけど、体育だった。
Ano ang iskedyul mo ngayong semester?
今学期のスケジュールはどうなってるの?
B
Pag Lunes at Huwebes, Pilipino at Math, mula alas otso y medya ng umaga hanggang ala una ng hapon.
月曜日と木曜日はフィリピノ語と数学で、午前8時半から午後1時まで。
A
Pareho pala tayo!
僕たち同じだね。
O magkita tayo sa laybrari mamayang alas tres!
図書館で3時に会おうよ。

Place: 学校

Situation: 新学期が始まりアレックスとキャロルが今学期の授業スケジュールについて語り合う。