TUFS Language Modules

A
Ano ang balak mo sa summer vacation?
夏休みは何を計画しているの?
B
Balak kong pumunta sa Baguio.
バギオに行くつもりなんだ。
Masyadong mainit dito, eh.
ここは暑すぎるよ。
A
May tutuluyan ka ba sa Baguio?
バギオで泊まるところはあるの?
B
Mayroon, doon sa bahay ng kaklase ko noong haiskul.
あるよ、高校時代の同級生の家がね。
A
Ano naman ang gagawin mo sa Baguio?
バギオでは何をするの?
B
Gusto ko lang magpalamig.
涼みたいだけだ。
Matagal na rin akong hindi nakapunta doon.
長いことあそこには行っていないからな。
A
Iba na ang Baguio ngayon.
今のバギオは変わったわよ。

Place: 学校

Situation: 夏休みの計画についての会話。ルソン島の北部のバギオ市について。尚、フィリピンの夏休みは3月から5月。