TUFS Language Modules

A
Gabi na.
もう夜ね。
Wala pa si Josie.
ジョシーはまだ帰って来ないねえ。
B
Baka ho natrapik siya.
交通渋滞に巻き込まれたのかもしれません。
Kailangan ko hong umuwi nang maaga ngayon.
今日は早く家に戻らなくちゃいけないんです。
A
Sandali na lang at darating na siya.
もうちょっと待っていれば、帰ってきますよ。
B
Maaga pa ho ang trabaho ko bukas.
明日は仕事が早いんです。
Babalik na lang ho uli ako bukas.
明日また伺います。
A
Bahala ka.
お好きなように。
B
Aalis na ho ako.
失礼します。
Pakisabi na lang ho ninyo kay Josie na dumating ako.
僕が来たことをジョシーに伝えておいてください。
A
O sige, mag-ingat ka, ha.
さようなら、気をつけてね。

Place: 家、イナさん宅

Situation: マイクがジョシー宅を訪れるが彼女がいつまでたっても帰ってこないので、母親とだけ話して帰って行く。