Modul Bahasa TUFS

Butir-butir kosa kata
1/12
Pautan ke Modul Tatabahasa Pautan ke Modul Perbualan Pautan ke Modul Sebutan
ရှေ့အပတ်/ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်
(1)minggu lepas
<Contoh ayat>
ရှေ့အပတ်(/ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်)တုန်းက အမေ့မွေးနေ့။
Hari jadi ibu pada minggu lepas.
1/12