Modul Bahasa TUFS

Butir-butir kosa kata
1/16
Pautan ke Modul Tatabahasa Pautan ke Modul Perbualan Pautan ke Modul Sebutan
အိမ်ခန်း
(1)flat
<Contoh ayat>
လှပပြီး တိတ်ဆိတ်တဲ့ အိမ်ခန်း မှာ နေတယ်။
Saya tinggal di flat yang cantik dan senyap.
1/16