Modul Bahasa TUFS

Butir-butir kosa kata
Pautan ke Modul Tatabahasa Pautan ke Modul Perbualan Pautan ke Modul Sebutan
အောက်
(1)bawah
<Contoh ayat>
ထိုင်ခုံ အောက်မှာ ကြောင် ရှိတယ်။
Ada kucing di bawah kerusi.