Modul Bahasa TUFS

Butir-butir kosa kata
Pautan ke Modul Tatabahasa Pautan ke Modul Perbualan Pautan ke Modul Sebutan
အဲဒါ
(1)itu
<Contoh ayat>
ဒါနဲ့ အဲဒါ နဲ့ လိုချင်ပါတယ်။
Saya nak ini dan itu.
အဲဒါ ဘယ်တုန်းက သတင်းစာလဲ။
Itu surat khabar bila?