Modul Bahasa TUFS

Butir-butir kosa kata
Pautan ke Modul Tatabahasa Pautan ke Modul Perbualan Pautan ke Modul Sebutan
ထည့်တယ်/ဖွင့်တယ်/မီးထွန်းတယ်
(1)membuka (buka)
<Contoh ayat>
ကွန်ပျူတာ ခလုတ်ကို ဖွင့်တယ်။
Saya membuka suis komputer.
ခလုတ်ကို ဖွင့်ပြီး မီးထွန်းတယ်။
Saya membuka suis dan memasang lampu.