Modul Bahasa TUFS

Butir-butir kosa kata
Pautan ke Modul Tatabahasa Pautan ke Modul Perbualan Pautan ke Modul Sebutan
စာတိုက်
(1)pejabat pos
<Contoh ayat>
စာတိုက်က ဘူတာဘေးမှာ ရှိတယ်။
Pejabat pos ada di dekat stesen.