Modul Bahasa TUFS

Butir-butir kosa kata
Pautan ke Modul Tatabahasa Pautan ke Modul Perbualan Pautan ke Modul Sebutan
ဘယ်လောက်
(1)berapa
<Contoh ayat>
ဘယ်လောက် လဲ။
Berapakah harganya?
ဒီဘောပင် ဘယ်လောက်လဲ။
Berapakah harga pen ini?