Modul Bahasa TUFS

Butir-butir kosa kata
Pautan ke Modul Tatabahasa Pautan ke Modul Perbualan Pautan ke Modul Sebutan
အနောက်/အနောက်ဘက်
(1)barat
Gambar
<Contoh ayat>
ဒီကနေ အနောက်ဘက်ကို နည်းနည်း သွားရင် ပင်လယ် ရှိတယ်။
Kalau pergi ke arah barat sedikit dari sini, ada laut.