TUFS Language Modules

ArabicText
لك، شو عم تعمل؟lakk ʃuu ʕam-taʕmel ?
خير، إنشالله؟xeer ʔənʃaaLLa ?
ممنوع تكب زبالة بالشارع.‏mamnuuʕ tkəbb zbaale bəʃ-ʃaareʕ.
عفواً.‏ʕafwan.
ما كنت بعرف.‏maa kәnt baʕref.
شو كنت عم تشرب دخان؟ʃuu kənt ʕam-təʃrab dəxxaan ?
قديش عمرك يا إبني؟ʔaddeeʃ ʕəmr-ak yaa ʔəbn-i ?
سطعش سنة.‏səTTaʕaʃ səne.
الله يصلحك، ما بصير تدخن بهالعمر.‏ʔaLLa yəSlħ-ak. maa biSiir ddaxxen b-hal-ʕəmr.
منشان الله خالتي.‏mənʃaan ʔaLLa xaalt-i.
ما تقولي للبابا.‏maa tʔuuli ləl-BaaBa.