TUFS Language Modules

ArabicText
عفواً، إذا بتريد.‏ʕafwan, ʔiza bətriid.
تفضل.‏tfaDDal.
ممكن إستعير قاموسك؟məmken ʔəstʕiir qaamuus-ak ?
يلي معي صغير وما عم لاقي الكلمات اللي بدي ياها فيه.‏yalli maʕ-i zğiir w-maa ʕam-laaʔi l-kəlmaat lli bədd-i yaa-ha fii.
إي، أكيد.‏ʔee, ʔakiid.
تفضل.‏tfaDDal.
شكراً.‏ʃukran.
لقيت الكلمة اللي كنت عم دور عليها.‏laʔeet әl-kəlme lli kənt ʕam-dawwer ʕalee-ha.
شكراً كتير إلك.‏ʃukran ktiir ʔəl-ak.
العفو.‏l-ʕafu.
يا ترى هالجملة شو معناها؟ya tara, hal-ʒəmle ʃuu maʕnaa-ha ?
بتعرف؟btaʕref ?
إذا بدك، أنا معي النسخة العربية لهادا الكتاب.‏ʔiza bədd-ak, ʔana maʕ-i n-nəsxa l-ʕarabiyye la-haada l-ktaab.
والله؟waLLaahi ?!
ممكن تورجيني ياها؟məmken twarʒii-ni yaa-ha ?
إي أكيد، ولو.‏ʔee, ʔakiid. wa-law.
شكراً.‏ʃukran.