TUFS Language Modules

ArabicText
علميني إلعب شدة.‏ʕallmii-ni ʔəlʕab ʃadde.
طيب، بتعرف أوراق الشدة؟Tayyeb. btaʕref ʔawraaʔ әʃ-ʃadde ?
بعرف شوي.‏baʕref ʃwayy.
ولا يهمك، أنا بعلمك.‏wa-laa yhəmm-ak. ʔana bʕallm-ak.
خلينا نبلش بالباصرة.‏xallii-na nballeʃ bəl-baaSra.
طيب.‏Tayyeb.
عندك بالشدة أربع أشكال.‏ʕand-ak bəʃ-ʃadde ʔarbaʕ ʔaʃkaal.
بصطون، كبة، دينار وسنك.‏baSToon, kubba, diinaar w-sanak.
طيب.‏Tayyeb.
أقوى شي الواحد وبقلوا له القص.‏ʔaʔwa ʃii l-waaħed. w-biʔluu-l-o l-ʔəSS.
هيك للعشرة، وبعد العشرة الشب والبنت والختيار.‏heek ləl-ʕaʃara. w-baʕd әl-ʕaʃara ʃ-ʃabb wәl-bənt wәl-xətyaar.
إيواه.‏ʔeewa.
يالله! خلينا نبلش.‏yaLLa ! xallii-na nballeʃ.