TUFS Language Modules

ArabicText
تفضل.‏tfaDDal.
مسا الخير دكتور أحمد.‏masa l-xeer doktoor ʔaħmad.
أهلين مسا النور.‏ʔahleen masa n-nuur.
كيف الصحة دكتور؟kiif әS-Saħħa doktoor ?
الحمد لله.‏l-ħamd ləl-lla.
خير إنشالله؟xeer ʔənʃaaLLa ?
كان في شغلة بالمحاضرة الماضية ما فهمتها منيح.‏kaan fii ʃəġle bəl-mħaaDara l-maaDye maa fhəmt-a mniiħ.
وبدي إسأل حضرتك عنها.‏w-bədd-i ʔəsʔal ħaDrt-ak ʕann-a.
إي، تفضلي.‏ʔee, tfaDDali.