東京外国語大学言語モジュール

Japonca

にほんご

Japonca konuşanların dağılımı ve sayısı

Japon dili, yaklaşık 126 milyon insan tarafından Japonya’da konuşulmaktadır. Bu rakamın içinde, anadilleri Japoncadan ayrı olarak, Korece ve Çince olan 800 bin kadar insan da mevcuttur. Ülke dışına bakıldığında, Japonca, Hawaii’dan Kuzey ve Güney Amerika’ya uzanan bir kitle tarafından, hatta Taiwan, Kore ve Mikronezya’da yaşayan ve eskiden 20. yüzyılın ilk yarısında, Japon işgali süresince Japonca eğitim gören insanlar tarafından konuşulmaktadır.

Bizim burada öğrendiğimiz Japonca

Modülümüz, Tokyo Metropolü ve dışındaki Japonca konuşanları kapsamaktadır. Televizyon ve radyo gibi basın organlarının yanı sıra, eğitim ve araştırma dili olarak okullarda ve böylece ortak kullanım olarak tüm Japonya’da geçerli olan standart yapı olarak kabul edilmiştir. Bu standart yapı, Japoncanın dil işleyişi açısından eğitimin temel hedefi olmuştur.