Modul Bahasa TUFS

Senarai Kosa Kata
id Kosa kata Bilangan yang diperoleh : 1 kata

1 ဧည့်လမ်းညွှန်/ဂိုက်