Modul Bahasa TUFS

Senarai Kosa Kata
id Kosa kata Bilangan yang diperoleh : 1 kata

1 ဇွန်း