Modul Bahasa TUFS

Senarai Kosa Kata
id Kosa kata Bilangan yang diperoleh : 2 kata

1 ကြာတယ် (掛かる)

2 စတယ်/စတင်တယ်  (始まる)