Modul Bahasa TUFS

Butir-butir kosa kata
Pautan ke Modul Tatabahasa Pautan ke Modul Perbualan Pautan ke Modul Sebutan
စာမျက်နှာ~
(1)muka surat
<Contoh ayat>
ဒီ စာအုပ်က စာမျက်နှာ တစ်ရာ့နှစ်ဆယ် ရှိတယ်။
Buku ini mempunyai seratus dua puluh muka surat.
မေးခွန်းက စာမျက်နှာဆယ်ငါးမှာ ရေးထားတယ်။
Soalan ada ditulis pada muka surat lima belas.