Modul Bahasa TUFS

Butir-butir kosa kata
Pautan ke Modul Tatabahasa Pautan ke Modul Perbualan Pautan ke Modul Sebutan
ဟုတ်တယ်
(1)begitu
<Contoh ayat>
ဟုတ်တယ်နော်။
Betul tu.
ဟုတ်ကဲ့၊ဟုတ်ပါတယ်။
Ya, betul.
ဪ၊ဟုတ်လား။
Oh begitu ke...
ဟုတ်တယ်
Ya, begitu.