Modul Bahasa TUFS

Butir-butir kosa kata
Pautan ke Modul Tatabahasa Pautan ke Modul Perbualan Pautan ke Modul Sebutan
မိတ္တူ /ကော်ပီ
(1)salinan
<Contoh ayat>
ဆရာက ကျောင်းသားကို သတင်းစာ မိတ္တူ (/ကော်ပီ) ပေးလိုက်တယ်။
Guru menyerahkan salinan surat khabar kepada pelajar-pelajarnya.