Modul Bahasa TUFS

Butir-butir kosa kata
Pautan ke Modul Tatabahasa Pautan ke Modul Perbualan Pautan ke Modul Sebutan
တိုတယ်/တိုတို
(1)singkat
<Contoh ayat>
နေ့တစ်နေ့ဆိုတာ အရမ်း တိုတယ်။
Satu hari itu sangat singkat.
အချိန်တိုတို အတွင်း ဒီအလုပ်ကို မလုပ်လုပ်လို့ မရဘူး။
Saya perlu siapkan kerja ini dalam masa yang singkat.