Modul Bahasa TUFS

Butir-butir kosa kata
Pautan ke Modul Tatabahasa Pautan ke Modul Perbualan Pautan ke Modul Sebutan
သုံည
(1)sifar
Gambar
<Contoh ayat>
ဒီမှာ သုံညဒီဂရီမို့လို့ အရမ်း ချမ်းတယ်။
Di sini suhunya sifar, jadi sangat sejuk.