Modul Bahasa TUFS

Butir-butir kosa kata
Pautan ke Modul Tatabahasa Pautan ke Modul Perbualan Pautan ke Modul Sebutan
ဝိုင်းတယ်/ဝိုင်းဝိုင်း
(1)bulat
<Contoh ayat>
ဒီ စားပွဲက ဝိုင်းတယ်။
Meja ini bulat.
ဟိုမှာ ဘူးဝိုင်းဝိုင်းလေး ရှိတယ်။
Di sana ada kotak yang berbentuk bulat.