Modul Bahasa TUFS

Butir-butir kosa kata
Pautan ke Modul Tatabahasa Pautan ke Modul Perbualan Pautan ke Modul Sebutan
စာအိတ်
(1)sampul surat
Gambar
<Contoh ayat>
စာအိတ် မှာ နာမည်ကို ရေးတယ်။
Saya menulis nama pada sampul surat.