Modul Bahasa TUFS

Butir-butir kosa kata
Pautan ke Modul Tatabahasa Pautan ke Modul Perbualan Pautan ke Modul Sebutan
ပုတယ်/နိမ့်တယ်
(1)rendah
<Contoh ayat>
ဒီတောင်က နိမ့်တယ်။
Gunung ini rendah.
ဟို အရပ်ပုပုနဲ့လူက မစ္စတာ ခိမုရ ပါ။
Orang yang rendah itu Cik Kimura.