Modul Bahasa TUFS

Butir-butir kosa kata
Pautan ke Modul Tatabahasa Pautan ke Modul Perbualan Pautan ke Modul Sebutan
ရှစ်
(1)lapan
Gambar
<Contoh ayat>
ဒီမှာ လက်မှတ် ရှစ် စောင် ရှိတယ်။
Di sini ada lapan keping setem.