Modul Bahasa TUFS

Butir-butir kosa kata
Pautan ke Modul Tatabahasa Pautan ke Modul Perbualan Pautan ke Modul Sebutan
တစ်ဆယ်
(1)sepuluh
<Contoh ayat>
စုစုပေါင်း တစ်ဆယ် ရှိတယ်။
Semuanya ada sepuluh.