Modul Bahasa TUFS

Butir-butir kosa kata
Pautan ke Modul Tatabahasa Pautan ke Modul Perbualan Pautan ke Modul Sebutan
တစ်
(1)se-
Gambar
<Contoh ayat>
စာတိုက်မှာ ပို့စကတ် တစ်ကတ် ဝယ်မယ်။
Saya membeli sekeping poskad di pejabat pos.