Modul Bahasa TUFS

Butir-butir kosa kata
Pautan ke Modul Tatabahasa Pautan ke Modul Perbualan Pautan ke Modul Sebutan
ဒါဖြင့်
(1)kalau begitu/baiklah
<Contoh ayat>
ဒါဖြင့်၊ အတန်း စမယ်။
Baiklah, kita akan mulakan kelas.
ဒါဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါ။
Kalau begitu, saya minta tolong awak.