Modul Bahasa TUFS

Butir-butir kosa kata
Pautan ke Modul Tatabahasa Pautan ke Modul Perbualan Pautan ke Modul Sebutan
ပတ်စပို့/နိုင်ငံကူးလက်မှတ်
(1)pasport
Gambar
<Contoh ayat>
နိုင်ငံခြားသွားတဲ့အခါ ပတ်စပို့ လိုတယ်။
Pasport diperlukan apabila pergi ke luar negara.
ဘူတာမှာ ပတ်စပို့ ပျောက်သွားတယ်။
Saya kehilangan pasport saya di stesen.