Modul Bahasa TUFS

Butir-butir kosa kata
Pautan ke Modul Tatabahasa Pautan ke Modul Perbualan Pautan ke Modul Sebutan
အဖြေ
(1)jawapan
<Contoh ayat>
ဒီမှာ အဖြေ ရေးမယ်။
Saya tulis jawapan di sini.
အဖြေ ရေးပြီးတဲ့ စာရွက်ကို တင်(/ထပ်)လိုက်ပါ။
Sila hantar kertas yang sudah ditulis dengan jawapan.