Modul Bahasa TUFS

Butir-butir kosa kata
Pautan ke Modul Tatabahasa Pautan ke Modul Perbualan Pautan ke Modul Sebutan
မဖြစ်ဘူး/မရဘူး
(1)tidak boléh
<Contoh ayat>
ဒီအခန်း ထဲကို ဝင်လို့ မဖြစ်ဘူး။
Bilik ini tidak boleh masuk.