TUFS Language Modules

Vocabulary List
id Vocabulary Number obtained : 54 item(s)

1  ~နာရီ

2  ~နာရီကြာ

3 (အသက်)~နှစ်

4 နက်ကတိုင်

5 နင်/မင်း/သင်/ခင်ဗျား/ရှင်

6 နည်းတယ်/နည်းနည်း

7 နာတယ်/ကိုက်တယ်

8 နာမည်/အမည်

9 နာမည်ကြီးတယ်

10 နာရီ

11 နား/နားရွက်

12 နားတယ်/နားရက်/ပိတ်ရက်

13 နားတယ်/ပျက်ကွက်တယ်

14 နားထောင်တယ်/ကြားတယ်

15 နားလည်တယ်/သဘောပေါက်တယ်

16 နိုင်ငံ/အမိနိုင်ငံ

17 နိုင်ငံ/အမိနိုင်ငံ

18 နိုင်ငံခြားသား

19 နိုင်ငံခြားသား ကျောင်းသား/ပညာတော်သင်ကျောင်းသား

20 နို့/နွားနို့

21 နီးတယ်

22 နေကောင်းတယ်/ကျန်းမာတယ်/တက်ကြွတယ်

23 နေတယ်

24 နေမကောင်းဖြစ်တယ်/ရောဂါဖြစ်တယ်

25 နေရာ

26 နေသာတယ်

27 နေသာတယ်

28 နောက်/အနောက်

29 နောက်ထပ်

30 နောက်နှစ်ရဲ့နောက်တစ်နှစ်

31 နောက်မှ/နောက်ကျရင်/တော်ကြာမှ/တော်ကြာကျရင်

32 နောက်လ/လာမယ့်လ

33 နောက်အပတ်

34 နေ့လယ်/နေ့ခင်း

35 နေ့လယ်စာ

36 နံပါတ်

37 နံပါတ်တစ်

38 နံပါတ်~

39 နံရံ

40 နွားနို့

41 နွေ/နွေအခါ/နွေရာသီ/နွေဥတု

42 နွေရာသီ ပိတ်ရက်

43 နွေးတယ်/နွေးထွေးတယ်

44 နှင်း

45 နှစ်

46 နှစ်

47 နှစ်ခု/နှစ်လုံး

48 နှစ်တိုင်း/နှစ်စဉ်

49 နှစ်ယောက်

50 နှစ်ရက်/နှစ်ရက်နေ့

51 နှာ/နှာခေါင်း

52 နှိပ်တယ်/ဖိတယ်

53 နှေးတယ်

54 နှေးတယ်/နောက်ကျတယ်