TUFS Language Modules

Details
Link to Grammar Module Link to Conversation Module Link to Pronunciation Module
အိမ်
(1)home
Picture
<Example sentences>
အိမ်ပြန်မယ်။
I will go home.
ကျွန်မ(/ကျွန်တော်) ညစာစားနေတုန်း သူငယ်ချင်းက အိမ်ကို ရောက်လာတယ်။
When I was eating dinner, my friend came over to my home.