TUFS Language Modules

Details
Link to Grammar Module Link to Conversation Module Link to Pronunciation Module
ဘာကြောင့်/ဘာဖြစ်လို့/ဘယ်လိုလုပ်/ဘာအတွက်
(1)why
<Example sentences>
ဘာအတွက် ဂျပန်စာ ကို လေ့လာနေတာလဲ။
Why are you studying Japanese?
ဘာကြောင့်ပါလဲ။/ဘာဖြစ်လို့လဲ။
Why?