TUFS Language Modules

Details
Link to Grammar Module Link to Conversation Module Link to Pronunciation Module
အတူတူ
(1)same
<Example sentences>
မစ္စတာ မဆုအိ နဲ့ မစ္စတာ လီ က အတန်းအတူတူပဲ။
Mr. Matsui and Ms. Lee are in the same class.
ကျွန်မ(/ကျွန်တော်) ဖိနပ်နဲ့ မစ္စတာ ခိုဘယရှိ ရဲ့ ဖိနပ် က အတူတူပဲ။
My shoes and Ms. Kobayashi’s shoes are the same.