တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရစရင်း
id ဝေါဟာရရှာဖွေရရှိသော အကြောင်းအရာအရေအတွက်: 18 အကြောင်းအရာ

1 belajar (習う)

2 belajar (勉強する)

3 berlatih (練習する)

4 bimbang (心配する)

5 faham (分かる)

6 ingat/hafal (覚える)

7 letih (疲れる)

8 lupa/tertinggal (忘れる)

9 menangis (泣く)

10 mencari (cari) (探す)

11 menunggu (tunggu)  (待つ)

12 menyanyi (nyanyi)  (歌う)

13 menyémak (sémak) (確認する)

14 nak (-がる)

15 rasa (思う)

16 susah (困る)

17 tahu (知る)

18 téngok (見る)