တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရစရင်း
id ဝေါဟာရရှာဖွေရရှိသော အကြောင်းအရာအရေအတွက်: 6 အကြောင်းအရာ

1 bandar (町)

2 kampung (村)

3 luar negara (外国)

4 negara (国)

5 negara asal (国)

6 rumah (家庭)