တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရစရင်း
id ဝေါဟာရ ရှာဖွေရရှိသော အကြောင်းအရာအရေအတွက် : 5 အကြောင်းအရာ

1 hidangan/masakan/memasak (料理)

2 melalui laut (船便)

3 melalui udara (航空便)

4 membersihkan  (掃除)

5 mencuci pakaian (洗濯)