တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရစရင်း
id ဝေါဟာရ ရှာဖွေရရှိသော အကြောင်းအရာအရေအတွက် : 9 အကြောင်းအရာ

1 apa (何)

2 betul (本当)

3 ini (これ)

4 itu (それ)

5 itu (あれ)

6 lain (外)

7 lebih (方)

8 yang mana (どれ)

9 yang mana (どっち)