တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရများ၏ အသေးစိတ်
သဒ္ဒါမော်ဂျူးသို့ စကားပြောမော်ဂျူးသို့ အသံထွက်မော်ဂျူးသို့
bangun
(1)အိပ်ရာထတယ်

<သာဓကဝါကျများ>
Saya bangun pada pukul tujuh setengah.သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
ကျွန်မ(/ကျွန်တော်) ခုနစ်နာရီခွဲမှာ အိပ်ရာထတယ်။
Saya tidak dapat bangun kerana demam.သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
ကိုယ်ပူပြီး အိပ်ရာကမထနိုင်ဘူး။
Setiap pagi selepas bangun, ayah saya membaca surat khabar. သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
အဖေ မနက်အိပ်ရာထတိုင်း သတင်းစာ ဖတ်တယ်။