တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရများ၏ အသေးစိတ်
သဒ္ဒါမော်ဂျူးသို့ စကားပြောမော်ဂျူးသို့ အသံထွက်မော်ဂျူးသို့
sakit
(1)နာတယ်/ကိုက်တယ်

<သာဓကဝါကျများ>
Oleh sebab gigi saya sakit, saya tidak boleh makan apa-apa.သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
သွားနာလို့ ဘာမှစားလို့မရဘူး။/သွားနာလို့ ဘာမှ မစားနိုင်ဘူး။
Kepala awak sakit?သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
ခေါင်းကိုက်တယ်။
Tidak, tidak sakit.သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
ဟင့်အင်း၊မနာဘူး(/မကိုက်ဘူး)။