တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရများ၏ အသေးစိတ်
သဒ္ဒါမော်ဂျူးသို့ စကားပြောမော်ဂျူးသို့ အသံထွက်မော်ဂျူးသို့
tidak
(1)ဟင့်အင်း

<သာဓကဝါကျများ>
Bukan.သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
ဟင့်အင်း၊ မဟုတ်ဘူး။
Tidak, saya tidak pergi. သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
ဟင့်အင်း၊ မသွားဘူး။
Tidak, saya tidak boleh buat. သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
ဟင့်အင်း၊ မတတ်ဘူး။